WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY
KOLONIE, OBOZY, ZIMOWISKA

Propozycje szkoleń / warsztatów

I. Moduł – szkolenie. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z prawem turystycznym i oświatowym ( czas trwania 2,5 h )

  • Przeanalizujemy akty prawne w zakresie organizacji wypoczynku.
  • Odpowiemy na pytanie, kto może organizować wypoczynek.
  • Powiemy jaka jest różnica pomiędzy organizacją wyjazdów w trakcie roku szkolnego a w okresie ferii i wakacji.
  • Zwrócimy uwagę na kwestię czy wpis do bazy wypoczynku MEiN jest wypoczynkiem organizowanym legalnie a tym samym, czy ten wypoczynek jest bezpieczny?
  • Sprawdzimy, co możemy zweryfikować w bazie wypoczynku, na co zwrócić uwagę, jak sprawdzić, czy wypoczynek jest legalny.

II. Moduł – szkolenie. Prawa i obowiązki wychowawcy, kierownika, trenera, instruktora na wypoczynku ( czas trwania 2,5 godziny )

  • Analiza obowiązków opiekunów na wypoczynku w odniesieniu do ustawy o wypoczynku i rozporządzenia do ustawy ( stan prawny na rok 2023 )
  • Jakie prawa ma opiekun na wypoczynku, zatrudniony przez organizatora? Odniesiemy się do istotnych warunków, zawartych w umowach cywilno-prawnych, jak również dla osób wystawiających rachunki lub faktury za swoje usługi. Zawarcie prawidłowej umowy, jej realizacja, zapewnia Tobie i Twoim podopiecznym bezpieczny pobyt i ograniczenie odpowiedzialności za ewentualne naruszenia ze strony organizatora i rodziców/opiekunów uczestników wyjazdu.

III. Moduł – warsztat. Jak, bezpiecznie i zgodnie z prawem turystycznym i oświatowym zorganizować wypoczynek ( Kolonie, obóz, zimowiska, warsztaty etc.) ( czas trwania 2,5h )

  • Masz grupę dzieci, z którymi chciałbyś pojechać na wypoczynek w okresie ferii lub wakacji. Na warsztatach zasugeruję najbezpieczniejszą formę organizacji takiego wyjazdu.
  • Dokonamy analizy dostępnych możliwości zorganizowania wypoczynku, które będą zgodne z obowiązującą wykładnią prawną, bezpieczne dla Ciebie i uczestników, odpowiedzialne wobec rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zaufają Tobie, wysyłając swoje dziecko na wypoczynek.

IV. Moduł – warsztat. Dokumenty, jakie powinien posiadać kierownik wypoczynku, wychowawcy na wypoczynku oraz organizator ( czas trwania 2,5 h )

  • Przeanalizujemy wymagane przez MEiN dokumenty i ich treści, zasadność ich posiadania, konsekwencje ich braku dla kierownika wypoczynku i organizatora.

Istnieje możliwość łączenia modułów szkoleń/warsztatów

Scroll to Top