WYCIECZKI SZKOLNE

Propozycje szkoleń / warsztatów

I. Moduł – szkolenie: PODSTAWY PRAWNE – BEZPIECZNA WYCIECZKA (czas trwania 2h)

Jesteś nauczycielem – chcesz zorganizować wycieczkę dla swoich uczniów. Ale masz obawy, czy zrobisz to zgodnie z prawem.
Priorytetem jest zorganizować wycieczkę przede wszystkim bezpieczną.
Bezpieczeństwo zapewnia znajomość wszystkich  przepisów prawnych odnoszących się do organizacji turystyki szkolnej.
Krok po kroku omówimy rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Nie będziemy na naszym spotkaniu czytać aktu prawnego, tylko odnosić się do jego zapisów w sposób praktyczny poprzez ćwiczenia, doświadczenie, dyskusję i wypracowanie wspólnych wniosków i wskazówek.

II. Moduł – szkolenie/warsztaty: Cele i korzyści wycieczek szkolnych dla ucznia i nauczyciela (czas trwania 1,5h)

Rodzice lub uczniowie nalegają na zorganizowanie wyjazdu.
Masz obawy w kwestii o odpowiedzialności za grupę, program, atrakcje, świadczenia i ogólny przebieg wycieczki.
Wskażę sposoby, które zminimalizują Twoje wątpliwości, a sprawią, że pobyt z Twoją klasą przyniesie same korzyści.
Umiejętność określenia celu wycieczki, korzyści z niej płynące, jak również pułapek jakie czyhają na kierownika czy opiekuna, będzie wartościowym fundamentem udanego wyjazdu.
Odnosząc się do doświadczeń i wiedzy opiekunów/nauczycieli, zainteresowań uczniów, ich predyspozycji, wspólnie opracujemy etapy przygotowania i program wycieczki szkolnej.
To ma być SUPERWYCIECZKA ! Włączenie w planowanie wyjazdu uczniów lub/i rodzica przyniesie korzystne efekty we współpracy z nimi, a Ty przerzucisz pewną część odpowiedzialności.

III. Moduł – warsztat: Jak opracować zgodny z prawem i statutem szkoły REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH (czas trwania 2h)

Obowiązkiem każdej placówki oświatowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej jest opracowanie REGULAMINU WYCIECZEK SZKOLNYCH. Dlaczego Regulamin jest taki ważny ? Jakie są skutki wadliwych zapisów lub braku tych istotnych?
Odpowiedź jest jedna. Zadbanie o bezpieczeństwo uczniów lub wychowanków oraz ich opiekunów jest nadrzędnym celem tego dokumentu.
Wspólnie wypracujemy zapisy, jakie powinny znaleźć się w Regulaminie uwzględniając typ placówki (przedszkole, szkoły: podstawowa, ponadpodstawowa, specjalna, ośrodek wychowawczy) Na podstawie analizy niektórych wytycznych w aktach prawnych, odnoszących się do działania placówki, ustalimy, jakie zapisy są niezgodne i budzące uzasadnione wątpliwości np. rodziców czy samych nauczycieli.
Porozmawiamy również o KONTRAKCIE z uczniami na wycieczce.
Dlaczego kontrakt, a nie sztywny regulamin? Odpowiedź znajdziesz na spotkaniu ze mną.

Istnieje możliwość łączenia modułów szkoleń/warsztatów

Scroll to Top