OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

WYCIECZKI SZKOLNE

WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY

WSPÓŁPRACA Z BIUREM PODRÓŻY LUB INNYM PODMIOTEM ZAREJESTRO -WANYM

ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA / WARSZTATÓW FAKTURY

WYCIECZKI SZKOLNE

Szkolenia, warsztaty Wycieczka Szkolna – wartość dodana!

Dlaczego? Bo wychodzimy z ram szkoły, uczeń poznaje Ciebie, a Ty ucznia, klasa się integruje, obserwujesz ich relacje, przyjaźnie, poglądy i umiejętności.

Wycieczka szkolna to nieocenione źródło wiedzy o Twoich uczniach i o Tobie, Twoich relacjach z klasą. Wycieczka może być ciekawa, bezpieczna, zorganizowana zgodnie z prawem, tylko muszą być spełnione ważne kryteria.

Jak zorganizować interesującą, bezpieczną wycieczkę szkolną, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i turystycznym?

WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY

Kolonie, obozy, zimowiska. To czas na wypoczynek dzieci od szkoły i środowiska rodzinnego, to czas aby dziecko poznało inne regiony Polski i świata, to czas na integrację, zabawę, relaks. Tylko bezpieczne i zgodnie z prawem, zorganizowane wyjazdy, z odpowiedzialną kadrą i organizatorem zapewnią, że ten czas, dziecko będzie długo wspominać jako superprzygodę. Chcesz jechać jako opiekun, kierownik?

Twoje prawa i obowiązki. Organizujesz wycieczkę? Chcesz wyjechać ze swoimi uczniami, członkami Twojego klubu, kółka, stowarzyszenia, fundacji etc. na wypoczynek letni lub zimowy?

Jak zorganizować bezpieczny wyjazd zgodny z prawem turystycznym i ustawą o wypoczynku MEiN?

Zgłoszenie wypoczynku do Kuratorium Oświaty – czy zawsze jest to legalny wypoczynek?

WSPÓŁPRACA Z BIUREM PODRÓŻY LUB INNYM PODMIOTEM ZAREJESTRO -WANYM

W Centralnym Rejestrze Organizatorów Turystyki CEOTIPUNPUT

Skorzystaj z doświadczonego i legalnie działającego organizatora.

Zapoznaj się z:

  • Obowiązującą dokumentacją dla klienta lub pracownika Kuratorium Oświaty
  • Twoimi prawami, obowiązkami jako kierownik, opiekun, instruktor, trener.
  • Istotnymi aktami prawnymi

ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA / WARSZTATÓW FAKTURY

FAKTURY ZA WARSZTATY LUB SZKOLENIE

Faktury na placówkę, faktury na osoby indywidualne

FAKTURY ZA WYJAZD INTEGRACYJNY

Scroll to Top