O MNIE

"KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"

JANUSZ KORCZAK

KIM JESTEM

Z wykształcenia jestem pedagogiem, przez wiele lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą, to oni i ich rodzice zainspirowali mnie do zorganizowania wyjazdów na wycieczki szkolne oraz wyjazdy wakacyjne. Jako nauczyciel, wychowawca dostrzegłam ogromną wartość w spędzaniu czasu z dziećmi poza ramami szkolnej ławki.

Po okresie pracy w szkołach, podjęłam decyzję o otwarciu biura podróży, które specjalizuje się w turystyce dzieci i młodzieży. Wykorzystując swoje wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne postanowiłam organizować wyjazdy, które będą dedykowane najmłodszym.

Tu połączyłam dwie pasje. Podróżowanie i kontakt z dziećmi.

Moja wiedza w zakresie turystyki dla dzieci i młodzieży jest wszechstronna i skorelowana. Jako nauczyciel, organizator (biuro podróży), gestor bazy noclegowej, działaczka społeczna w strukturach izb turystycznych, rozumiem i realizuję potrzeby wszystkich grup: dzieci, opiekunów, nauczycieli i rodziców.

O ile my, jako organizatorzy, staraliśmy się działać zgodnie z prawem, to przepisy oświatowe i turystyczne w zakresie turystyki dzieci i młodzieży były przez wiele lat pozbawione spójności. Ta sytuacja spowodowała, że przez kilkanaście lat mojej społecznej działalności jako szefowa komisji ds. turystyki młodzieżowej, prezesem Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej, a potem Oddziału Łódzkiego Polskiej Izby Turystyki i współpracowałam przy zmianie aktów prawnych ze wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za turystykę dzieci i młodzieży (MEN, MSIT, Państwowa Staż Pożarna, Główny Inspektorat Sanitarny, policja, urzędy marszałkowskie).

Owocem tej współpracy była zmiana prawa oraz wydanie przeze mnie „Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki młodzieżowej”, asygnowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Omnie-zdj-1
Omnie-zdj-2
Omnie-zdj-3

DLACZEGO TO ROBIĘ?

Omnie-zdj-4

Chcę tą wiedzą dzielić się z Wami, aby każdy zorganizowany wyjazd z dziećmi lub młodzieżą był udany, bezpieczny, interesujący, aby dostarczył Wam i uczestnikom tylko pozytywnych wrażeń, wiedzy i wspomnień.

Jako uczestnicy jesteście też inspiracją dla mnie do działań w celu zminimalizowania niejasnych przepisów, wymagań, obowiązków lub zakresu odpowiedzialności. Taką inspirację otrzymałam od dyrektorów placówek, prowadząc seminarium na OSKKO w Zakopanem, w październiku 2022r.

Z roku na rok wzbogacam swoją ofertę wyjazdów na podstawie analizy potrzeb, zainteresowań i predyspozycji moich podopiecznych. Zwiedzamy Polskę i Europę, każdy wyjazd dostarcza nam superwrażeń, jest niesamowitą dawką wiedzy oraz możliwością poznawania i odkrywania się nawzajem. Uśmiech, radość i podziękowania, płynące od dzieci i ich rodziców, są dla mnie największą nagrodą.

DLACZEGO TO ROBIĘ?

Omnie-zdj-4

Chcę tą wiedzą dzielić się z Wami, aby każdy zorganizowany wyjazd z dziećmi lub młodzież był udany, bezpieczny, interesujący, aby dostarczył Wam i uczestnikom tylko pozytywnych wrażeń, wiedzy i spomnień.

Jako uczestnicy jesteście też inspiracją dla mnie do działań w celu zminimalizowania niejasnych przepisów, wymagań, obowiązków lub zakresu odpowiedzialności. Taką inspirację otrzymałam od dyrektorów placówek, prowadząc seminarium na OSKKO w Zakopanem, w październiku 2022r.

Z roku, na rok wzbogacam swoją ofertę wyjazdów na podstawie analizy potrzeb, zainteresowań i predyspozycji moich podopiecznych. Zwiedzamy Polskę i Europę, każdy wyjazd dostarcza nam superwrażeń, jest niesamowitą dawką wiedzy oraz możliwością poznawania i odkrywania się nawzajem. Uśmiech, radość, podziękowania, płynące od dzieci i ich rodziców, są dla mnie największą nagrodą.

KIM JESTEM?

Z wykształcenia jestem pedagogiem, przez wiele lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą, to oni i ich rodzice zainspirowali mnie do zorganizowania wyjazdów na wycieczki szkolne oraz wyjazdy wakacyjne. Jako nauczyciel, wychowawca dostrzegłam ogromną wartość w spędzaniu czasu z dziećmi poza ramami szkolnej ławki.

Po okresie pracy w szkołach, podjęłam decyzję o otwarciu biura podróży, które specjalizuje się w turystyce dzieci i młodzieży. Wykorzystując swoje wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne postanowiłam organizować wyjazdy, które będą dedykowane najmłodszym.

Tu połączyłam dwie pasje. Podróżowanie i kontakt z dziećmi.

Moja wiedza w zakresie turystyki dla dzieci i młodzieży jest wszechstronna i skorelowana. Jako nauczyciel, organizator (biuro podróży), gestor bazy noclegowej, działaczka społeczna w strukturach izb turystycznych, rozumiem i realizuję potrzeby wszystkich grup: dzieci, opiekunów, nauczycieli i rodziców.

O ile my, jako organizatorzy, staraliśmy się działać zgodnie z prawem, to przepisy oświatowe i Turystyczne w zakresie turystyki dzieci i młodzieży były przez wiele lat pozbawione spójności. Ta sytuacja spowodowała, że przez kilkanaście lat mojej społecznej działalności jako szefowa komisji ds. turystyki młodzieżowej, prezesem Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej, a potem Oddziału Łódzkiego Polskiej Izby Turystyki i współpracowałam przy zmianie aktów prawnych ze wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za turystykę dzieci i młodzieży (MEN, MSIT, Państwowa Straż Pożarna, Główny Inspektorat Sanitarny, policja, urzędy marszałkowskie).

Owocem tej współpracy była zmiana prawa oraz wydanie przeze mnie „Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki młodzieżowej”, asygnowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

DLACZEGO TO ROBIĘ?

Chcę tą wiedzą dzielić się z Wami, aby każdy zorganizowany wyjazd z dziećmi lub młodzież był udany, bezpieczny, interesujący, aby dostarczył Wam i uczestnikom tylko pozytywnych wrażeń, wiedzy i wspomnień.

Jako uczestnicy jesteście też inspiracją dla mnie do działań w celu zminimalizowania niejasnych przepisów, wymagań, obowiązków lub zakresu odpowiedzialności. Taką inspirację otrzymałam od dyrektorów placówek, prowadząc seminarium na OSKKO w Zakopanem, w październiku 2022r.

Z roku na rok wzbogacam swoją ofertę wyjazdów na podstawie analizy potrzeb, zainteresowań i predyspozycji moich podopiecznych. Zwiedzamy Polskę i Europę, każdy wyjazd dostarcza nam superwrażeń, jest niesamowitą dawką wiedzy oraz możliwością poznawania i odkrywania się nawzajem. Uśmiech, radość i podziękowania, płynące od dzieci i ich rodziców są dla mnie największą nagrodą.

CO JEST DLA MNIE WAŻNE?

Najważniejszym kryterium było i jest bezpieczeństwo uczestników i ich opiekunów oraz zaufanie rodziców oddających pod naszą opiekę swój najcenniejszy skarb. Nie bez znaczenia jest również należyta współpraca z dyrektorami placówek edukacyjnych, którzy to powierzają nam swoich uczniów i solidarnie z nami odpowiadają za przebieg wycieczki szkolnej.

Przygotowując programy wycieczek, czy wypoczynku, zawsze brałam pod uwagę wiek uczestników, predyspozycje, zmieniające się trendy zainteresowań, postęp techniczny i wiele innych czynników społecznych i socjalnych.

Moje szkolenia/warsztaty są prowadzone na bazie doświadczeń, analizy potrzeb i oczekiwań klienta. Przez wiele lat organizowałam i prowadziłam szkolenia, konferencje, warsztaty. Ukończyłam również Szkołę Trenerów rozwoju kompetencji miękkich, aby być jeszcze lepszą w tym, co robię.

Scroll to Top